Τα φυτά έχουν νοημοσύνη και αισθήσεις!!

Επιστήμονες ειδικοί στην έρευνα στη νευροβιολογία των φυτών υποστηρίζουν ότι τα φυτά έχουν αισθήσεις, νοημοσύνη και συναισθήματα…

Το πεδίο της νευροβιολογίας των φυτών μελετά την πολύπλοκη συμπεριφορά των φυτών.
Τα φυτά βρέθηκαν να έχουν 15-20 αισθήσεις, συμπεριλαμβανομένων πολλών όπως οι άνθρωποι.
Σε αυτόν τον τομέα μελέτης πρωτοπόρος από το 1966 ήταν ένας πρώην ειδικός πολυγράφων της C.I.A. ονόματι Cleve Backster. Ο ίδιος ακολούθησε την μελέτη του, εμπνευσμένη από τον φυσικό Jagadish Chandra Bose, ο οποίος διαπίστωσε ότι παίζοντας διαφορετικά είδη μουσικής κοντά σε φυτά τα έκανε να μεγαλώνουν γρηγορότερα

Ο Backster συνέδεσε ένα γαλβανόμετρο σε ένα φυτό εσωτερικού χώρου και διαπίστωσε ότι η ποικίλη ηλεκτρική δραστηριότητα του φυτού φάνηκε να αντιστοιχεί στις σκέψεις του Backster και των συναδέλφων του. Το πείραμα φαίνεται να δείχνει ότι τα φυτά αντέδρασαν στο αν οι σκέψεις ήταν θετικές ή αρνητικές.

Σε μια τέτοια δοκιμή, η οποία γράφτηκε στο Διεθνές Περιοδικό της Παραψυχολογίας το 1968, η ομάδα του Backster συνέδεσε τα φυτά με τις μηχανές πολυγραφίας και ενώ τα ευρήματα του Backster δεν είχαν αντιγραφεί από άλλους, ειδικά καθώς συνέχιζε να βρίσκει τα φυτά που επικοινωνούν τηλεπαθητικά, ο τομέας μελέτης πήρε περαιτέρω ώθηση σε ένα έγγραφο του 2006 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Trends in Plant Science, όπου μια ομάδα βιολόγων υποστήριξε ότι η συμπεριφορά που μπορουν να δουν σε ένα φυτό δεν είναι απλώς ένα προϊόν γενετικών και βιοχημικών διεργασιών.

Οι συγγραφείς,  Eric D. Brenner,  Stefano Mancuso, František Baluška και την Ελίζαμπεθ Βαν Βολκενμπούργκ, δήλωσαν ότι ένα νέο πεδίο φυτικής νευροβιολογίας πρέπει να γεννηθεί για την περαιτέρω κατανόηση των φυτών. Αυτός ο τομέας έρευνας βιολογίας «αποσκοπεί να καταλάβει πώς τα φυτά επεξεργάζονται τις πληροφορίες που λαμβάνουν από το περιβάλλον τους για να αναπτύξουν, να ευημερήσουν και να αναπαραχθούν άριστα», έγραψαν οι επιστήμονες.

Εξήγησαν τις παρατηρήσεις τους ότι τα φυτά δείχνουν συμπεριφορές που συντονίζονται από κάποιο είδος «ολοκληρωμένου συστήματος σηματοδότησης, επικοινωνίας και απόκρισης» σε κάθε μονάδα. Αυτές οι συμπεριφορές περιλαμβάνουν την ανταπόκριση σε πολλές περιβαλλοντικές μεταβλητές, όπως το φως, η θερμοκρασία, το νερό, τα μικρόβια, τα συστατικά του εδάφους όπως τα θρεπτικά συστατικά και οι τοξίνες, ακόμα και η βαρύτητα.

Επιπλέον, τα φυτά χρησιμοποιούν ηλεκτρικό σήμα και παράγουν χημικές ουσίες παρόμοιες με τους νευρώνες στα ζώα, επιτρέποντάς τους να αποκρίνονται σε άλλα φυτά. Αυτό οδήγησε τους συγγραφείς να αναπτύξουν την θεωρία ότι τα φυτά παρουσιάζουν ευφυΐα, που τους επιτρέπει να αντιδρούν στο περιβάλλον τους τόσο για τις παρούσες όσο και για τις μελλοντικές ενέργειες.

Στην πραγματικότητα, μελέτες έδειξαν ότι τα φυτά εξελίχθηκαν ώστε να έχουν μεταξύ 15 και 20 ξεχωριστές αισθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων δυνατοτήτων να μυρίζουν, να γευτούν, να δουν, να αγγίζουν και να ακούν.

Αυτό σημαίνει ότι τα φυτά, τα οποία συνθέτουν το 80% της βιομάζας στη Γη, έχουν πολύπλοκα νευρικά συστήματα ή ακόμα και εγκεφάλους;

Ίσως δεν αφορά εγκεφάλους όπως τους καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά νοημοσύνη.

Ο Stefano Mancuso, ο οποίος συμμετείχε στο έγγραφο του 2006 και διαχειρίζεται το Διεθνές Εργαστήριο Φυτοθεραπείας κοντά στη Φλωρεντία της Ιταλίας, ισχυρίζεται ότι τα φυτά σκέπτονται, διαφορετικά, χρησιμοποιώντας διανεμημένη νοημοσύνη. Συλλέγουν πληροφορίες από το περιβάλλον τους και ανταποκρίνονται με τρόπους που είναι καλοί για ολόκληρο τον οργανισμό. Επίσης επικοινωνούν, έχοντας 3.000 χημικές ουσίες στο «χημικό λεξιλόγιο» τους.

Pin It on Pinterest

Share This