Ο Άνθρωπος

 

γράφει: ο Πατέρας  Παναγιώτης βαρδουνιώτης

Στον συμβολικό μύθο της Γενέσεως, ο Μωυσής γράφει ότι ο Θεός δημιουργεί τον Αδάμ και από την πλευρά αυτού δημιουργεί την Εύα.
Από τον Αδάμ και την Εύα προήλθε όλο το ανθρώπινο γένος. Ο μύθος αυτός θέλει να τονίσει την ενότητα, τι ενιαίο της ανθρωπίνης φύσεως.
Στην αρχαιοελληνική σκέψη ο μύθος του Δαναού ο οποίος είναι ο δίδυμος αδελφός του Αίγυπτου, ο ένας λευκός και ο άλλος μελαμψός, θέλει να τονίσει πάλι την ενότητα, το ενιαίο της ανθρώπινης φύσης.
Συνεπώς η Ορθόδοξη παράδοση συμβαδίζει με την αρχαιοελληνική σκέψη για το ενιαίο της ανθρώπινης φύσης.
Έτσι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετικό χρώμα, φυλή, έθνος, θρησκεία, πολιτισμό, ιδεολογία κ.ο.κ.
Γιατί η ανθρώπινη φύση είναι ενιαία. Όποιος βλέπει τέτοιες διαφορές φυσικά είναι μακριά από την αρχαιοελληνική και Ορθόδοξη παράδοση.
“Ίνα πάντες έν ώσι” (Ιω. 17,21)

Pin It on Pinterest

Share This