Η ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΦΥΣΗ:

Ένα θηλυκό γεράκι με σύστημα δορυφορικού εντοπισμού τοποθετημένο στη Νότια Αφρική πριν μεταναστεύσει, ταξίδεψε μέχρι την Φινλανδία σε μόλις 42

... »

quote

– Music is the space between the notes. Claude Debussy by Titos Titos

... »

Pin It on Pinterest

Share This