Λουκία Πλυτά

ΛΕΒΑΝΤΕΣ Όταν γυρίσαμε, το φώς ήταν έτοιμο ν’ αναπαυθεί. Κανείς δεν μας ανέμενε. Κανείς δε καταύγασε το σπίτι. Έπειτα μάθαμε

... »

Pin It on Pinterest

Share This