Παροιμία…

– Έως ότου τα λιοντάρια αποκτήσουν τους δικούς τους ιστορικούς, την ιστορία θα την γράφουν οι κυνηγοί.
Αφρικανική Παροιμία

Pin It on Pinterest

Share This