Παραψυχολογία, μύθος ή πραγματικότητα – Μπάμπης Δερμιτζάκης

Παραψυχολογία, μύθος ή πραγματικότητα
Θυμάρι, 1981 και 1991
 
 Ευχαριστίες 
Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους τους φίλους μου που με βοήθησαν με διάφορους τρόπους, τόσο στη μελέτη και αποκρυστάλλωση των συμπερασμάτων σχετικά με τα παραψυχικά φαινόμενα, όσο και στη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους φίλους μου Μιχάλη Κωστάκη, δικηγόρο, για τις καρποφόρες συζητήσεις που είχαμε πάνω στο θέμα, καθώς και για τη διόρθωση και συμπλήρωση των δοκιμίων, και Νίκο Τζανάκη, γιατρό, για την επιστημονική θεώρηση τμήματος του έργου.

Pin It on Pinterest

Share This