Μια ουσιαστική φιλοσοφική θέση…

…Λοιπόν, τα μαθηματικά και η γεωμετρία είναι αντικειμενικά.
Οι ερωτήσεις τους έχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις.

 

Παρόμοια άρθρα