ΜΗΔΕΙΑ

  • Γνωρίζω πως αυτό που πρόκειται να κάνω είναι κακό, αλλά ο θυμός είναι ο αφέντης των σχεδίων μου, ο οποίος είναι η πηγή των μεγαλύτερων δεινών για την ανθρωπότητα.

Ευριπίδης

 

Pin It on Pinterest

Share This