Κόσμος…

Το σύμπαν είναι και η σκέψη του παρατηρητή του… «Το σύμπαν πλέον αρχίζει να μοιάζει περισσότερο σαν μια τεράστια σκέψη

... »

Emily Dickinson

I hide myself within my flower, That wearing on your breast, You, unsuspecting, wear me too – And angels know

... »

Chant…

Randy Sabatelli – Chant The universe Is humming; Can you hear.. Chanting breathing Light, Hymns of Silence.. Songs of Grace..

... »

Pin It on Pinterest

Share This