Λουκία Πλυτά

ΛΕΒΑΝΤΕΣ Όταν γυρίσαμε, το φώς ήταν έτοιμο ν’ αναπαυθεί. Κανείς δεν μας ανέμενε. Κανείς δε καταύγασε το σπίτι. Έπειτα μάθαμε

... »

G.K. Chesterton

… Τα παραμύθια είναι κάτι περισσότερο από αληθινά. Όχι επειδή μας διηγούνται ότι οι δράκοι και οι γοργόνες υπάρχουν, μα

... »

Adam Frank

… In fact, every element had it’s own fingerprint of light. Had it’s own fingerprint of particular wavelengths of light

... »

Pin It on Pinterest

Share This