Έξυπνα νανοβιονικά φυτά που λάμπουν!!

“Έξυπνα” φυτά που λειτουργούν σαν “λάμπες” ανέπτυξαν επιστήμονες του ΜΙΤ. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Nanoletters, επιστήμονες τροποποίησαν ορισμένα

... »

Poem quote by Ms Moem

Spread your wings It’s time to fly. Make the leap. Own the sky. (photo by Mikko Lagerstedt) Παρόμοια άρθρα Life is

... »

Sylvia Plath

Stars open among the lilies. Are you not blinded by such expressionless sirens? This is the silence of astounded souls.

... »