Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Χαίρε, ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμοίς. Χαίρε, βάθος δυσθεώρητον και Αγγέλων οφθαλμοίς. Χαίρε, βουλής απορρήτου μύστις. Χαίρε, σιγής δεομένων πίστις. Χαίρε,

... »

Paul Valery

– Ένα ποίημα ποτέ δεν τελειώνει. Απλώς εγκαταλείπεται. Paul Valery (1871-1945)   Παρόμοια άρθρα Advice to a Prophet The Snow

... »

J.R.R. Tolkien

The Fellowship of the Ring – J.R.R. Tolkien “All that is gold does not glitter, Not all those who wander

... »

Stockholm

… ιστορικά κτήρια, παλιά πόλη ιδιαίτερα μουσεία μέχρι τη μοντέρνα αρχιτεκτονική η πρωτεύουσα της Σουηδίας Στοκχόλμη συνδυάζει μοναδικά το νέο με

... »