Πού βρίσκεται όλη η αντιύλη;

Αν επρόκειτο να καταγράψουμε τις ατέλειες του Καθιερωμένου Μοντέλου – την πιο επιτυχημένη περιγραφή της ύλης και των αλληλεπιδράσεων στο

... »

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη…

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη,  στο «Μετά τα Φυσικά, 1049a.26, 1029a.20, 1036a.23»,  …η αρχική κοσμική ύλη είναι αγέννητος, άφθαρτος, αόριστος, άγνωστος

... »