Κάλβος

“όχι μόνο τον ιδρώτα αλλά και το αίμα οι τύραννοι σας ζητούν και αφού ποτάμια χύσατε μήπως τους φτάνει?” Ανδρέας

... »

The Old Lizard

Federico García Lorca  (1898 – 1936) In the parched path I have seen the good lizard (one drop of crocodile)

... »

Pin It on Pinterest

Share This