Η Νηστεία

Η νηστεία δεν είναι η αποχή από κάποια φαγητά ή κακές πράξεις.

Η νηστεία δηλ. η εγκράτεια είναι η στάση μας απέναντι στην δημιουργία. Η εγκράτεια είναι η φανέρωση της αγάπης μας προς τους άλλους και προς την φύση. Η εγκράτεια οδηγεί στην αυτάρκεια η οποία είναι το αντίδοτο στον καταναλωτισμό.

Ο καταναλωτισμός είναι η αιτία και του οικολογικού προβλήματος.

Η λύση στο οικολογικό πρόβλημα δεν είναι θέμα σωστών μέτρων που θα φέρουν τη λύση, αλλά είναι θέμα προσωπικής νηστείας, εγκράτειας και αυτάρκειας, ως φανέρωση της αγάπης μας για όλη την κτίση.

Πατέρας Παναγιώτης Βαρδουνιώτης

Παρόμοια άρθρα