ΣΤΟΛΙΔΙΑ

Φτιασιδώνομαι για να σε συναντήσω. Αν σε γοητεύσουν τα στολίδια μου, δε σε θέλω.     κείμενο, φωτογραφία Μαρίνα Αθανασάκου

... »

Exhibition

Obsession Nudes by Klimt, Schiele And Picasso From Scofield Thayer Collection This exhibition at The Met Breuer presents a selection

... »