13

~13~ Προορισμός ακαθόρισ-τος. Τόπος απροσδιόρισ-τος. Ενδελεχώς αόρισ-τος. Μικρός Θεός αμέρισ-τος. Ορισμός; Έρωτας ανέρασ-τος. Επιεικώς ξενέρω-τος. Αιωνίως αξεπέρασ-τος. Ελένη Ιωάννου  

... »