Άγιος Παΐσιος

 Όλα να τα παρακολουθήτε, γιατί όλα βοηθούν!! Παρατηρώ τα μυρμήγκια πόσο φιλότιμα εργάζονται, χωρίς να έχουν επιστάτη. Εγώ δεν βρήκα

... »