ΜΗΔΕΙΑ

Γνωρίζω πως αυτό που πρόκειται να κάνω είναι κακό, αλλά ο θυμός είναι ο αφέντης των σχεδίων μου, ο οποίος

... »

Quote…

– In imperfection the perfection. In chaos the order… Tsambikos   photo by Titos Titos

... »

Pin It on Pinterest

Share This